MGK

bok@mgk.pl

22 717 80 27

505 450 545

MGK logo.

Klauzula

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie złożone za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie http://www.mgk.pl/kontakt lub za pomocą poczty elektronicznej/bądź telefonicznie

Rafał Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGK – Rafał Chmielewski z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530)przy ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria, NIP: 1230138033, REGON: 017196790, dalej jako „ Administrator danych”, informuje, że:

a)      jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,

b)      Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

·         telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 717 80 27,

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: odo@mgk.pl,

·         listownie i osobiście pod adresem Administratora danych:
MGK – Rafał Chmielewski, ul. 
Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria.

c)      Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć: (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,

d)      odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,

e)      jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Pani zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/ Pani zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,   

f)       nie zamierza przekazywać Pana/ Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

g)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wystosowania odpowiedzi na Pana/Pani pytanie,

h)      posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.