MGK

bok@mgk.pl

22 717 80 27

505 450 545

MGK logo.

Projekty UE

Europan Funds Digital Poland logo.

Tytuł projektu: Budowa światłowodowej sieci NGA w powiecie grójeckim w województwie mazowieckim w obszarze POPC01_140325

Numer wniosku o dofinansowanie projektu: POPC.01.01.00-14-0046/16

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

 

Beneficjent: MGK – Rafał Chmielewski

 

Wartość projektu: 9 892 014,25 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 8 029 433,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 787 951,01 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2018

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy kompleksowego wykonania sieci FTTH w technologii GPON dla sieci szerokopasmowej składającej się z części światłowodowej: węzłów internetowych, infrastruktury FTTH i szkieletu.

Sieć szerokopasmowa funkcjonować będzie w województwie mazowieckim na obszarze powiatu grójeckiego w miejscowościach sklasyfikowanych jako „białe plamy” na mapie informatycznej Polski:

  • Aleksandrówka, Daszewice, Konstantynówka, Rębowola, Rosochów, Rożce, Sadków, Sadków Duchowny, Sadków Kolonia, Sadków Szlachecki, Wilczogóra, Złota Góra w gminie Belsk Duży
  • Bronisławów, Cesinów Las, Jakubów, Kacperówka, Konstantynów, Lipie, Machnatka, Machnatka Parcela, Nowina Las, Pieńki Machnackie, Wilkonice, Zalesie, Ziemięcin w gminie Błędów
  • Dębie, Uleniec, Załącze w gminie Grójec
  • Budki Petrykowskie, Ciechlin, Czekaj, Dąbrówka, Ginetówka, Jeziora, Jeziora Nowina, Jeziórka, Józefów, Jurki, Karolew, Konie, Kruszew, Osieczek, Przęsławice, Śreniawa, Teodorówka, Tomaszówka, Wiatrowiec, Witalówka, Wola Grabska, Wólka Załęska w gminie Pniewy

Głównym celem projektu jest zmniejszenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez zapewnienie możliwości objęcia zasięgiem do Internetu o przepustowości min. 100Mb/s dla 1209 gospodarstw domowych i 6 placówek edukacyjnych/placówek służby zdrowia na ww. obszarze. Działania te umożliwią zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i wykorzystanie szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie.

 

Planowane efekty realizacji projektu: inwestycja objąć ma zaprojektowanie i wybudowanie światłowodowej sieci GPON NGA na terenie powiatu grójeckiego i zapewnić możliwość podłączenia się do sieci wszystkich mieszkańców będących w zakresie obszaru założonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy ww. gmin otrzymają możliwość dostępu do usługi szerokopasmowego Internetu.

 

Efekty projektu:

1. Liczba utworzonych węzłów dostępowych – 1 szt.

2. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 1 209 szt.

3. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – 1 209 szt.

4. Dodatkowe jednostki publiczne objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s –  6 szt.

5. Długość sieci szerokopasmowej – 112,90 km

Europan Funds Digital Poland logo.

Tytuł projektu: Budowa światłowodowej sieci NGA w powiecie kozienickim w województwie mazowieckim w obszarze POPC01_140560

Numer wniosku o dofinansowanie projektu: POPC.01.01.00-14-0047/16

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

 

Beneficjent: Firma MGK – Rafał Chmielewski

 

Wartość projektu: 6 753 874,52 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 5 478 698,72 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 177 097,30 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2018

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy kompleksowego wykonania sieci FTTH w technologii GPON dla sieci szerokopasmowej składającej się z części światłowodowej: węzłów internetowych, infrastruktury FTTH i szkieletu.

Sieć szerokopasmowa funkcjonować będzie w województwie mazowieckim na obszarze powiatu kozienickiego w miejscowościach sklasyfikowanych jako „białe plamy” na mapie informatycznej Polski:

  • Anielin, Bogucin, Brzustów, Garbatka – Letnisko, Ponikwa, Żytkownice w gminie Garbatka – Letnisko
  • Chinów, Gajówka Łuczynów, Holendry Piotrkowskie, Józefów, Kozienice, Kuźmy, Łuczynów, Majdany, Nowa Wieś, Opatkowice, Piotrkowice, Stary Chinów w gminie Kozienice

 

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez zapewnienie możliwości objęcia zasięgiem do Internetu o przepustowości min. 100Mb/s 1113 gospodarstw domowych i 3 placówek edukacyjnych/placówek służby zdrowia na ww. obszarze. Działania te umożliwią zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i wykorzystanie szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie.

 

Planowane efekty realizacji projektu: inwestycja objąć ma zaprojektowanie i wybudowanie światłowodowej sieci GPON NGA na terenie powiatu kozienickiego i zapewnić możliwość podłączenia się do sieci wszystkich mieszkańców będących w zakresie obszaru założonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy ww. gmin otrzymają możliwość dostępu do usługi szerokopasmowego Internetu.

 

Efekty projektu:

1. Liczba utworzonych węzłów dostępowych – 2 szt.

2. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 1 113 szt.

3. Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s – 1 113 szt.

4. Dodatkowe jednostki publiczne objęte dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s –  3 szt.

5. Długość sieci szerokopasmowej – 64,42 km