MGK

bok@mgk.pl

22 717 80 27

505 450 545

MGK logo.

Dostęp hurtowy

opublikowano w dniu 15/01/2019r

OFERTA HURTOWA NA DOSTĘP DO SIECI NGA-POPC MGK_POWIAT KOZIENICKI

 

W związku z budową nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu nr POPC.01.01.00-14-0047/16 pt.: „Budowa światłowodowej sieci NGA w powiecie kozienickim w województwie mazowieckim w obszarze POPC01_140560 z wykorzystaniem technologii FTTH/GPON prezentujemy przygotowaną dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ofertę świadczenia usług hurtowych dostępną na odcinkach zawarych w wykazie adresów objętych siecią. 

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail: hurt@mgk.pl oraz strona internetowa http://www.mgk.pl/hurt. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. 

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie Umowy Ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci NGA-POPC określona jest w dokumentach, tj. w:

– Umowie Ramowej  oraz w

– Umowach Szczegółowych 

Współpraca o której mowa oparta jest na przepisach art. 27 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Wymaganiach dla sieci NGA-POPC, stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie budowy naszej sieci oraz jako załącznik do przygotowanej dla Państwa oferty. 

Prosimy, aby zainteresowany współpracą przedsiębiorca w pierwszej kolejności wysłał do nas zapytanie, zawarł umowę ramową regulującą dostęp hurtowy do naszej sieci, a następnie na podstawie złożonego zamówienia zawarł Umowę Szczegółową na poszczególne usługi. Możliwość świadczenia usług hurtowych rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Ramowej. Po zawarciu Umowy Ramowej istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy w ramach jednej z kilku oferowanych usług*:

 1. BSA,
 2. Usługi dostępu do Ciemnych włókien,
 3. Usługi LLU,
 4. Usługi Kolokacji,
 5. Połączenia sieci w trybie kolokacji,
 6. Połączenia sieci w trybie liniowym,
 7. Dzierżawy kanalizacji kablowej,
 8. Dzierżawy podbudowy słupowej.

Dodatkowo, możliwe jest świadczenie usługi VULA, o ile ziszczą się warunki opisane w § 2 ust. 5 Umowy Ramowej.

W razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK.

 

*o dostępność do danej Usługi należy pytać wysyłając e-mail na adres hurt@mgk.pl

 

opublikowano w dniu 06/05/2019r

OFERTA HURTOWA NA DOSTĘP DO SIECI NGA-POPC MGK_POWIAT GRÓJECKI

 

W związku z budową nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacją projektu nr POPC.01.01.00-14-0046/16 pt.: „Budowa światłowodowej sieci NGA w powiecie grójeckim w województwie mazowieckim w obszarze POPC01_140325” z wykorzystaniem technologii FTTH/GPON prezentujemy przygotowaną dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ofertę świadczenia usług hurtowych dostępną na odcinkach zawarych w wykazie adresów objętych siecią. 

Do kontaktów w sprawie dostępu hurtowego przygotowaliśmy System Komunikacji (SK), który stanowi aktywna skrzynka e-mail: hurt@mgk.pl oraz strona internetowa http://www.mgk.pl/hurt. Prosimy o wysyłanie wszelkich zamówień i zapytań na wskazany adres e-mail. 

W celu skorzystania z naszej oferty prosimy w pierwszej kolejności wysłać do nas wniosek o zawarcie Umowy Ramowej. Procedura uzyskania dostępu do sieci NGA-POPC określona jest w dokumentach, tj. w:

– Umowie Ramowej  oraz w

– Umowach Szczegółowych 

Współpraca o której mowa oparta jest na przepisach art. 27 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz Wymaganiach dla sieci NGA-POPC, stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie budowy naszej sieci oraz jako załącznik do przygotowanej dla Państwa oferty. 

Prosimy, aby zainteresowany współpracą przedsiębiorca w pierwszej kolejności wysłał do nas zapytanie, zawarł umowę ramową regulującą dostęp hurtowy do naszej sieci, a następnie na podstawie złożonego zamówienia zawarł Umowę Szczegółową na poszczególne usługi. Możliwość świadczenia usług hurtowych rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Ramowej. Po zawarciu Umowy Ramowej istnieje możliwość ustalenia warunków współpracy w ramach jednej z kilku oferowanych usług*:

 1. BSA,
 2. Usługi dostępu do Ciemnych włókien,
 3. Usługi LLU,
 4. Usługi Kolokacji,
 5. Połączenia sieci w trybie kolokacji,
 6. Połączenia sieci w trybie liniowym,
 7. Dzierżawy kanalizacji kablowej,
 8. Dzierżawy podbudowy słupowej.

Dodatkowo, możliwe jest świadczenie usługi VULA, o ile ziszczą się warunki opisane w § 2 ust. 5 Umowy Ramowej.

W razie zainteresowania lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem SK.

 

*o dostępność do danej Usługi należy pytać wysyłając e-mail na adres hurt@mgk.pl